Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος»
Άρθρο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2022 ΤΕΛΙΚΟv3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ   ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α(.doc)          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α(.pdf) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β(.doc)         ...

Διακηρύξεις για Επαναληπτική ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Άρθρο

Διακηρύξεις για Επαναληπτική ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Διακηρύξεις για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ   Διακήρυξη για ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) γνωστού ως «Πρόνοια», στο Δημοτικό Στάδιο Πρόνοιας σύμφωνα με το Π.Δ 270/81 Διακήρυξη για ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος...

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός : «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 7 ημερών για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και για το Προσωπικό του Δήμου Περάματος»
Άρθρο

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός : «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 7 ημερών για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και για το Προσωπικό του Δήμου Περάματος»

ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 158-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διακηρύξεις για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Άρθρο

Διακηρύξεις για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Διακηρύξεις για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση Δημοτικών Καταστημάτων (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) – ΠΡΟΝΟΙΑ κ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ   Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο) γνωστού ως «Πρόνοια», στο Δημοτικό Στάδιο Πρόνοιας σύμφωνα με το Π.Δ 270/81. Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του δημοτικού καταστήματος (Αναψυκτήριο -Εστιατόριο)...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Άρθρο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022

ΔΙΑΚΗΡ. ΣΥΝΤΗΡ. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ.) ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2021-2022»
Άρθρο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2021-2022»

20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ JCB ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Μελέτη Καυσίμα Κινησης Θερμανσης Ελαια 2021_2022 ΠΡΟΣΚΛ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023
Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023

  Ο Δήμος Περάματος με την αριθ. 12173/01-08-2022 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα τριών (33) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  02/08/2022 Ημερομηνία...

Ανοιχτός διαγωνισμός : «Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων έργου του Δήμου»
Άρθρο

Ανοιχτός διαγωνισμός : «Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων έργου του Δήμου»

ΑΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής υποβολής προσφορών Ε ΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΜΔΠΩΞΔ-ΠΝΛ