ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ