ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : “Εργασίες διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου πρώην αφετηρίας λεωφορείων ΟΑΣΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : “Εργασίες διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου πρώην αφετηρίας λεωφορείων ΟΑΣΑ”